СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преводен рецепционен модел на южнославянските литератури в България


Автори:
Валентина Седефчева

Страници: -

Резюме:

В настоящото изследване е очертана и анализирана рецепцията на южнославянските литератури в българската среда от транслатологично интертекстуална гледна точка. Рецепционната линия минава през два основни преводни етапа. Първият се характеризира с предопределеност на избора на преводна творба от историческото време, а от гледна точка на езиковата реализация говорим за адаптирани и побългарени преводи. Вторият етап изтъква активната роля на преводача, който формира картина на южнославянските литератури в своята национална култура. Това е времето, когато преводачите разбират потребността от нова рецепция на превода, обусловена от промяната в историческата епоха. На тази база се появяват преводните варианти. Изследването показва как рецепционният южнославянски преводен модел не само осъществява диалога между близкородствени култури, но и следва развитието на българската езикова норма и литературна естетика.


Ключови думи:

рецепция, южнославянски литератури, преводи, българска култура.

Изтегляне


318 изтегляния от 21.12.2016 г.