Литературната група Скамандър – една проблематична легенда


Радостина Петрова

Резюме:

Скамандър е типичен пример за ситуационна литературна група. През междувоенното двадесетилетие тя се превръща в най-успешния литературен проект и оказва силно влияние върху публиката. Но в мемоарните текстове, издадени след Втората световна война, тази популярност става проблематична. Колективната легенда е представена като елемент от ранната биография на писателите, от който те постепенно се еманципират, за да акцентират върху непреходния характер на своята творческа дейност.

Ключови думи:

литературна група, мемоари, Скамандър, междувоенно двадесетилетие

Изтегляне


301 изтегляния от 21.12.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Norway / Poland / Russian Federation / Slovakia / Ukraine / United Kingdom / United States