СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2021 / Том 30 / Брой 2

Статии

Вазов в българското кино
Владимир Донев
DOI: https://doi.org/10.54664/OTYS9627
(изтегляния 520 от 22.12.2021 г.)

Предикативи за състояние: концепции, класификации и проблеми
Мария Тодорова Валентина Стефанова Цветана Димитрова
DOI: https://doi.org/10.54664/VVUS7545
(изтегляния 584 от 22.12.2021 г.)

За ,,Родословието“ на Коста Терзиев
Николай Даскалов Ярмила Даскалова
DOI: https://doi.org/10.54664/TDVG8004
(изтегляния 489 от 22.12.2021 г.)

Проф. дфн Иван Харалампиев на 75 години!
Петя Карамфилова

(изтегляния 530 от 22.12.2021 г.)

Чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров на 70 години!
Анелия Петкова

(изтегляния 451 от 22.12.2021 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 464 от 22.12.2021 г.)

Изисвания към авторите

(изтегляния 423 от 22.12.2021 г.)