Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2016 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 479 от 13.10.2020 г.)

Приветствено слово от акад. проф. д.ф.н. Михаил Виденов
Михаил Виденов

(изтегляния 444 от 13.10.2020 г.)

Приветствено слово от проф. д-р Христина Станева
Христина Станева

(изтегляния 467 от 13.10.2020 г.)

Лингвистиката и здравият разум
Стефана Димитрова
DOI: https://doi.org/10.54664/AYMI4883
(изтегляния 453 от 13.10.2020 г.)

Говор и правоговор – какво мислят българите?
Стоян Буров Пенка Пехливанова
DOI: https://doi.org/10.54664/EHON4772
(изтегляния 484 от 13.10.2020 г.)

Разговорни елементи в рекламния текст
Стоянка Мицева
DOI: https://doi.org/10.54664/SAJD2238
(изтегляния 451 от 16.10.2020 г.)

Устната комуникация в болнична среда като обект на оценяване
Евдокия Скочева Веселина Няголова
DOI: https://doi.org/10.54664/WFGS4743
(изтегляния 359 от 16.10.2020 г.)

About the Authors

(изтегляния 380 от 11.5.2021 г.)