СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

КАТЕГОРИЯ БЕЗЫМЯННОСТИ КАК СПОСОБ ИМЕНОВАНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ


Татьяна Трощинская-Степушина

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


16 изтегляния от 19.10.2017 г.
Asia/Pacific Region / France / Germany / Russian Federation / United States