СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Категория безымянности как способ именования персонажей в художественном тексте


Татьяна Трощинская-Степушина

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


283 изтегляния от 19.10.2017 г.
Asia/Pacific Region / Azerbaijan / Belarus / Brazil / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Senegal / Slovakia / Thailand / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States