СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТРАНСКРИПЦИИ И ТРАНСЛИТЕРАЦИИ ИМЕН И ФАМИЛИЙ В ПОЛЬСКОМ, РУССКОМ И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ


Евелина Миодуховска Оливя Богуш

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


119 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Kazakhstan / Netherlands / Poland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States