СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РОДСТВА С ОНОМАСТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В РУССКОЙ ЗАГАДКЕ


Ольга Ларионова

Резюме:

Е

Ключови думи:


Изтегляне


8 изтегляния от 19.10.2017 г.
France / Germany / Russian Federation / United States