СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Метафорические модели родства с ономастическим компонентом в русской загадке


Ольга Ларионова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


194 изтегляния от 19.10.2017 г.
Azerbaijan / Colombia / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Kazakhstan / Netherlands / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States