СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РОДСТВА С ОНОМАСТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В РУССКОЙ ЗАГАДКЕ


Ольга Ларионова

Резюме:

Е

Ключови думи:


Изтегляне


154 изтегляния от 19.10.2017 г.
Colombia / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Kazakhstan / Netherlands / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States