СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Най–разпространените фамилни имена в Полша. Статистически и лингвистични наблюдения


Стойно Спасов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


228 изтегляния от 18.10.2017 г.
Bulgaria / China / Costa Rica / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States