СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

НАЙ–РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ФАМИЛНИ ИМЕНА В ПОЛША. СТАТИСТИЧЕСКИ И ЛИНГВИСТИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ


Стойно Спасов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


12 изтегляния от 18.10.2017 г.
Bulgaria / Germany / United Kingdom / United States