СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Traditional Compound Feminine Names in the Serbian Anthroponymy


Anca-Maria Bercaru

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


170 изтегляния от 18.10.2017 г.
Australia / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Romania / Russian Federation / Senegal / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States