СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семейството на XXI век като социална институция


Автори:
Пенка Костова

Страници: 46-76

Резюме:


В студията се разработват същността и функциите на семейството като съставна част на институционалната структура на обществото. Очертават се съвременни процеси и тенденции, предизвикателства и дестабилизиращи фактори за брака и семейството. Аргументира се необходимостта от интердисциплинарен подход за изследване на семейството, активизиране на социалната политика за съхранение, закрила и подкрепа на българското семейство и повишаване на възпитателния му потенциал.


Ключови думи:


Изтегляне


11918 изтегляния от 12.6.2017 г.